Loading...

Historiek - B.A.H. Gent

Anno 1919 werd er te Gent een beroepsvereniging opgericht om de leur- en markthandel te verdedigen, te promoten en te bevorderen. Een jaar later werd de “Beroepsvereniging voor Leurders en Marktkramers” wettig erkend door het verschijnen van de statuten en de eerste bestuursraad in het Belgisch Staatsblad. In 1938 werd te Kortrijk de “Landenlijken Bond voor den Rondreizenden Handel” opgericht, waarbij de “Beroepsvereniging voor Leurders en Marktkramers” zich aansloot. Diverse bonden uit het ganse land volgden hetzelfde voorbeeld. De grootste doelstelling van de Landelijken Bond was de strijd aanbinden tegen de gemeentebesturen om het opbodstelsel tot het bekomen van een standplaats op de openbare markten af te schaffen. Door een grote samenhorigheid tussen de bonden is men daar uiteindelijk ook in geslaagd. Met de oorlogsomstandigheden van 1940 – 1944 geraakte de werking van de Landelijken Bond in de war, waardoor rond de periode van 1948 de Landelijken Bond uiteindelijk werd ontbonden. Hierna volgden er vijf jaar met een gebrek aan een overkoepelend nationaal orgaan voor de diverse beroepsverenigingen.

Rond het jaar 1950 richtte men te Gent door de inzet van de Gentse beroepsvereniging de “Provinciale Beroepsvereniging Markthandel” op. Hierbij sloten plaatselijke verenigingen aan zoals Gent, Aalst, Sint – Niklaas, Ronse en rond 1958 ook de N.D.V.B. Gent en Oudenaarde. Anno 1952 vonden enkele bestuursleden van beroepsverenigingen uit Antwerpen, Roeselare, Luik en Gent dat er een gebrek was aan zo’n overkoepelend nationaal orgaan binnen de leur- en markthandel en zij besloten om er een nieuw op te richten. Daar de eerste voorzitter van Waalse origine was, werden de statuten in het Frans opgesteld en een jaar later was le “Groupement Nationale du Commerçe Ambulant” erkend als beroepsvereniging. De “Provinciale Beroepsvereniging Markthandel” was opnieuw één van de eerste lid en leverde zelfs een bestuurslid. Tijdens de jaarwisseling 1968 – 69 ontstond er een ernstig meningsverschil binnen de bestuursraad van de “Beroepsvereniging voor Leurders en Marktkramers”, waarna het bestuur collectief ontslag nam. Er werden statutaire herkiezingen uitgeschreven, waarna een vernieuwde bestuursgroep zich voorstelde.

Tijdens de statutaire vergadering van 1969, besloten de leden van de “Beroepsvereniging voor Leurders en Marktkramers” om te kiezen voor een nieuwe benaming. Na rijp overleg en beraad werd er uiteindelijk gekozen voor de benaming “Beroepsvereniging van Ambulante Handelaars”. Tot vandaag wordt dezelfde naam nog steeds gehanteerd. Tijdens het jaar 1997 wordt le “Groupement Nationale du Commerçe Ambulant” omgevormd tot een echte federatie van beroepsverenigingen, hierbij konden alleen beroepsverenigingen als lid aansluiten. De w.e. Beroepsvereniging van Ambulante Handelaars was hierbij stichtend lid. Als beroepsvereniging beschikt de w.e. B.A.H. over een bestendig secretariaat dat U dagelijks kan bereiken voor allerlei inlichtingen over wetten, besluiten en de marktaangelegenheden. Wij zetelen in diverse marktcommissies over het Vlaamse land.